Μαθήματα συμμετρίας!!!

Το τμήμα σχεδίου και τεχνικών ζωγραφικής ασχολήθηκε αυτή τη φορά με τη συμμετρία και τα συμμετρικά σχήματα.

Παρακάτω είναι οι προσπάθειες των παιδιών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρωτήστε μας στο facebook messenger