Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

 

Το φροντιστήριό μας θεωρεί ότι η συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση των γονέων καθώς επίσης και τα ανταγωνιστικά δίδακτρα, είναι απαραίτητη προυπόθεση για μια επιτυχημένη συνεργασία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

ρωτήστε μας στο facebook messenger