Κέντρο Καθημερινής Μελέτης

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «Τσιτσιμπίκου-Μπαρούτα»
καινοτομεί στην εκπαίδευση και δημιούργησε
το Αναγνωστήριο—Κέντρο καθημερινής Μελέτης

Βοηθήστε το παιδί σας Τώρα!

Το παιδί μελετάει και ετοιμάζεται σε όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Τις ημέρες που δεν είναι «φορτωμένα» από σχολικά μαθήματα, γίνονται επαναλήψεις και  ασκήσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά. Τα παιδιά του Δημοτικού ολοκληρώνουν τη σχολική μελέτη σε 2 ώρες κάθε μέρα σε group των 3-4 ατόμων. Εκτός από τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, πετυχαίνουμε να καλύψουμε τα μαθησιακά κενά που έχουν οι μαθητές. Με την καθημερινή μελέτη στο Χώρο μας ανακαλύπτουμε και καλύπτουμε εγκαίρως τις αδυναμίες του μαθητή που δεν είναι εμφανείς σε ένα ομαδικό φροντιστήριο ή στο σπίτι με τους γονείς. Όλα αυτά με τη βοήθεια εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού, επιλεγμένο με αυστηρά κριτήρια, και με την καθοδήγηση της επιστημονικά υπεύθυνης φιλολόγου Τσιτσιμπίκου – Μπαρούτα Μαρίας, του ομώνυμου Εκπαιδευτικού Οργανισμού.

ρωτήστε μας στο facebook messenger