Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Who says that learning can’t be fun?

 

Στη σύγχρονη εποχή, η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί μια επιτακτική ανάγκη για τη σφαιρική και ολοκληρωμένη κατάρτιση και εκπαίδευση ενός ατόμου. Τα πρώτα ερεθίσματα και η αρχική επαφή με μια ξένη γλώσσα, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας που αυτή συνοδεύει, επηρεάζουν σημαντικά την οπτική του ατόμου για τη γλώσσα,  τις ιδιαιτερότητες αυτής και την εν γένει εκμάθησή της. 

Έχοντας ως γνώμονα τις ανάγκες που η εποχή μας επιτάσσει, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, δημιουργήσαμε ένα χώρο όπου η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μετατρέπεται σε διασκέδαση. Σκοπός μας είναι οι μαθητές μας να βιώνουν την εκμάθηση των αγγλικών ως μια μοναδική εμπειρία η οποία κάθε φορά διευρύνει τους ορίζοντές τους και δημιουργεί νέους στόχους και προκλήσεις για να κατακτήσουν.

Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας περνά πια στη σύγχρονη εκπαιδευτική εποχή και εναρμονίζεται με τις ανάγκες των παιδιών του 21ου αιώνα. Έτσι, η διδασκαλία μας βασίζεται στη βιωματική μάθηση, τη χρήση ψηφιακών μέσων, στη μέθοδο των projects που οι ίδιοι οι μαθητές εκπονούν, τη λογοτεχνία, τη θεατρική αγωγή και την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Με τη χρήση του καινοτόμου ψηφιακού τετραδίου εργασιών, Edmodo, τόσο οι γονείς όσο και οι μαθητές μπορούν συνεχώς να ενημερώνονται για ό,τι έχει διδαχθεί στο μάθημα, καθώς και για ό,τι έχουν οι μαθητές να μελετήσουν στο σπίτι, εκμηδενίζοντας με τον τρόπο αυτό πιθανά γνωστικά κενά και διατηρώντας τους γονείς συνεχώς ενήμερους για την πορεία του τμήματος.

Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε στους μαθητές μας τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως είναι η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η εφευρετικότητα. Το μάθημα των αγγλικών αποκτά πλέον άλλη διάσταση∙ απομακρύνεται από την στείρα και παθητική εκμάθηση της γλώσσας και προσκαλεί τους μαθητές σε έναν «αγώνα» συνεχούς και ενεργούς δράσης στοχεύοντας στη βέλτιστη απόκτηση γνώσεων.

Η συνειδητή μας επιλογή για ολιγομελή τμήματα μας επιτρέπει να αφιερώνουμε χρόνο στον κάθε μαθητή μας προσωπικά και να προσαρμόζουμε τόσο το υλικό όσο και τις διδακτικές μεθόδους στις απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε μαθητή. Με αυτόν τον τρόπο, πλησιάζουμε στις τάξεις που στοχεύουν στην απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας απαλλαγμένοι από γνωστικά κενά, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά για την επιτυχία μας, την εις βάθος κατάκτηση της γνώσης και αγάπη για την αγγλική γλώσσα.

ρωτήστε μας στο facebook messenger